Kontakt:
email: novaroll@novaroll.sk
mobil: +421 0905 312 824
 
 
 
 
 

Online cenová ponuka

Vyberte typ profilu

Vyberte hodnotu

Vyberte farbu

Vyberte práce, parapety, žaluzie, sietky:

Vonkajší parapet: Žalúzie (retiazkové):
Vnútorný parapet: Rolety - Vonkajšie:
Sieťka:
Demontáž okien:    
Montáž okien: Omietkárske práce:
Odvoz okien: Omietkárske práce kazetove okna:
Vymurovanie balkónovej steny (15cm YPOR): m2
Demontáž a spätná montáž exist. roliet:

Vyberte typ okna, počet okien a miery okna

Typ okna: