Kontakt:
email: novaroll@novaroll.sk
mobil: +421 0905 312 824
 
KONTAKTNÉ ÚDAJE:
mobil: +421 0905 312 824
email: novaroll@novaroll.sk
web: http://www.novaroll.sk
PREDAJNÉ MIESTA:
Nova Roll plus s. r. o.
Nám. Kossutha 3087,
945 01 Komárno
(NCK Tržnica, 1. poschodie,
č.dv. 122)
IČO;: 44 749 899
DIČ: SK2022 822 131
T.č./fax: 035 7741 064
KONTAKTNÝ FORMULÁR:
*Meno:  
Firma:  
Telefón:  
*Email:  
*Otázky, pripomienky, objednávky: