Čo je to kultúra

Kultúra opisuje všetko, čo patrí ľudskej spoločnosti. Tým je história, jazyk, jedlo, umenie, hodnoty a presvedčenia. Kultúra má svoje špecifiká a môže skúmať viaceré skupiny ľudí. Náboženské, rodinné, mestské či štátne. Kultúra je rozmanitá, preto sa môže líšiť napríklad podľa etnického pôvodu. Môžu to byť aj ľudia, ktorí zdieľajú podobný etnický pôvod, životnú dynamiku alebo […]