Čo je to kultúra

Kultúra opisuje všetko, čo patrí ľudskej spoločnosti. Tým je história, jazyk, jedlo, umenie, hodnoty a presvedčenia. Kultúra má svoje špecifiká a môže skúmať viaceré skupiny ľudí. Náboženské, rodinné, mestské či štátne. Kultúra je rozmanitá, preto sa môže líšiť napríklad podľa etnického pôvodu. Môžu to byť aj ľudia, ktorí zdieľajú podobný etnický pôvod, životnú dynamiku alebo pracovnú kultúru. Každý z nás má iné skúseností, postoje, chápe súvislosti inak, má iné predstavy. Kultúra sa vyvíjala v čase, podľa toho, čo konkrétna skupina ľudí v generácii zažila či vytvorila. Líšime sa  perspektívou. Formujú nás okolnosti, v nich sme sa narodili, učili sme sa podľa noriem, dostali sme vzdelanie, a to všetko nám sprostredkovala spoločnosť, v ktorej sme fungovali.

zahalená tvár

Vrámci hlavnej kultúry vždy existovali subkultúry. Odlišnosti formujú naše bytie a ovplyvňujú nás v rôznych smeroch. Líšime sa od druhých tým, čo počúvame, ako sa obliekame, v čo veríme, aké jedlo preferujeme a ako stolujeme. Pre niekoho je naša perspektíva úplne nepredstaviteľná, pričom je to pre nás norma. Kultúra ľudí ale aj spája a dáva pocit spolupatričnosti. To je najmä pri hľadaní záujmov. Jazyk obsahuje všetky kultúrne fenomény. Ľudské preferencie podľa miest môžu ovplyvniť aj tržby spoločnosti, taká silná môže byť práve kultúrna súdržnosť. Podnikanie s tým ráta, spoločnosť je tak nastavená aj napriek zvyšujúcej sa globalizácii. Ovplyvňuje aj marketing, zamestnancov, spôsob predaja. 

kultúrny šok

Členovia spoločnosti sa v priebehu dospievania učia prispôsobiť normám. To sú hlavne reakcie, ktoré sa považujú za vhodné. Podľa nej volíme slová, činy a dokonca aj myšlienky. Kultúra sa premieta aj v médiách, ideáloch krásy. To vidno najmä v piesňach, filmoch a literatúre. Národy majú svoje kultúrne dedičstvo, kde ho opatrujú a tým ho zachovávajú ako pamiatku pre budúce generácie. Vážme si jedinečnosť a rozmanitosť, ktorú máme.