Populizmus v politike.

Populizmus v politike je prístup, ktorý je charakteristický oslovením bežného občana spoločnosti témami, ktoré sú pre poslucháča veľmi ľúbivé, no veľmi ťažko realizovateľné.   Ako spoznáte politika populistu?    Politik  populista sa prejavuje hlavne v čase volieb. Aj keď do určitej miery je vtedy asi každý politik náchylný na populistické témy, inak by voľbách asi neuspel. Sklon […]

OSN 101

Kde sa vzalo? Každý z nás je vlastne súčasťou nejakého väčšieho celku a s týmto prichádza do styku, či si to uvedomujeme alebo nie, prakticky každý deň. Reč je o Organizácií Spojených národov, anglicky UN, teda United Nations. Odkiaľ sa však táto nadnárodná inštitúcia vzala? Ak ste na hodinách občianskej a dejepisu nedávali pozor alebo […]