Populizmus v politike.

Populizmus v politike je prístup, ktorý je charakteristický oslovením bežného občana spoločnosti témami, ktoré sú pre poslucháča veľmi ľúbivé, no veľmi ťažko realizovateľné.  

Ako spoznáte politika populistu?

   Politik  populista sa prejavuje hlavne v čase volieb. Aj keď do určitej miery je vtedy asi každý politik náchylný na populistické témy, inak by voľbách asi neuspel. Sklon politikov k populizmu je závislý aj od vyspelosti spoločnosti. Náchylní uveriť sladkým rečiam sú hlavne tí menej vzdelaní, ľudia bez schopnosti kritického myslenia. Politik populista má hlavne pred voľbami rýchle riešenia na všetky problémy spoločnosti, ktoré sype ako z rukáva.  Tieto sľuby sú veľmi často neuskutočniteľné. No ak sa aj niekedy dajú zrealizovať, tak sú z pohľadu prínosu pre spoločnosť veľmi škodlivé a deštruktívne.

populizmus

   Politik so sklonmi k populizmu sa teatrálne snaží hájiť záujmy jednoduchého človeka. Často sám   seba vykresľuje ako obyčajného ľudového občana, ktorý rozumie všetkým problémom bežných ľudí. . Veľmi groteskne potom pôsobí, keď tento „obranca ľudu“ má niekedy na rukách hodinky v cene rodinného domu. Populista pred voľbami sľubuje všetko, len aby sa voličovi zapáčil.  Často ide o sľuby, ktoré sa niekedy  navzájom aj vylučujú. Príkladom toho je napr.  zvyšovanie platov a dôchodkov a znižovanie daní. Ak sú títo politici na tento fakt dotazovaní, tak bez zaváhania tvrdia, že majú recept ako to ľahko dokážu.

Populizmus

   Populizmus veľmi úzko súvisí aj so vzbudzovaním nenávisti v spoločnosti. Ak politik v určitej skupine spoločnosti vzbudzuje nenávisť voči inej skupine, dokáže svojich sympatizantov veľmi ľahko manipulovať a rozoštvávať. V dnešnej dobe je tento trend veľmi rozšírený a o to viac je aj nebezpečný.  Populizmus totiž nikdy neprináša pokoj.

   Je množstvo príkladov populistických politikov v zahraničí ale aj u nás na Slovenku. Tento prístup v politike však nemôžeme pripisovať výlučne pravici alebo ľavici, tiahne sa totiž naprieč celým politickým spektrom. Jedna rada na záver: Ak vám niekto z politikov sľubuje raj na zemi, buďte veľmi ostražití. A dajte svoj hlas vo voľbách radšej niekomu inému.