OSN 101


Kde sa vzalo?
Každý z nás je vlastne súčasťou nejakého väčšieho celku a s týmto prichádza do styku, či si to uvedomujeme alebo nie, prakticky každý deň. Reč je o Organizácií Spojených národov, anglicky UN, teda United Nations. Odkiaľ sa však táto nadnárodná inštitúcia vzala? Ak ste na hodinách občianskej a dejepisu nedávali pozor alebo vás jednoducho politika až doteraz nezaujímala, tak nevadí. Tu nájdete základy, ktoré by ste mali vedieť. Myšlienka riešiť medzinárodné vzťahy jednotne a hlavne mierovou cestou sa datuje od konca 1. svetovej vojny. Úspešný variant takejto organizácie je ale datovaný 24. október 1945, kedy ZSSR, USA, Veľká Británia, Čína a Francúzsko ratifikovali Chartu OSN. Počas nasledujúcich rokov sa postupne pridal takmer každý štát sveta.vlajka OSN.jpg
Inštitúcie
Riešiť medzinárodné vzťahy jednotne, mierovo a kolektívne sa však veľmi ľahko napíše, ale ťažko chápe. Zahŕňa to politiku, ekonomiku ale i kultúru. Preto ďalej nájdete zoznam základných inštitúcií OSN a stručný popis ich činností:

  • Valné zhromaždenie – poradný orgán, zastúpenie v ňom má každý členský štát
  • Bezpečnostná rada – zachovávanie mieru a bezpečnosti, 5 stálych členov (Charta) a 10 volených členov
  • Medzinárodný súdny dvor – rieši spory výhradne medzi štátmi
  • Hospodárska a sociálna rada – implementácia a kooperácia hospodárskych programov
  • Sekretariát – dohľad nad činnosťou, sprostredkovanie v sporoch

Okrem inštitúcií, orgánov spadá pod OSN aj niekoľko samostatných organizácií, ktoré rozširujú jej pole pôsobnosti:

vlajkový glóbus.png

  • UNESCO – výchova, veda a kultúra, ochrana pamiatok a dedičstva, podpora vzdelávania a výskumu
  • UNICEF – detský fond a ochrana práv detí
  • WHO – zdravotnícka organizácia, prepojenie vedeckých poznatkov

Samozrejme existujú aj mnohé ďalšie, ale to by vydalo na knihu. Tento článok však, dúfame, vo vás prebudí záujem spoznať bližšie toto celosvetové združenie
Prečo aj my?
Prečo by sme sa mali niečím takýmto zapodievať? Treba si uvedomiť, že Slovensku nie je akýmsi izolovaným ostrovom a ako moderný štát musí byť súčasťou medzinárodných spoločenstiev. A z týchto členstiev vyplývajú nie len povinnosti, ale i práva a možnosti. A tie možnosti sa dotýkajú nás všetkých. Či už navštívime pamiatku chránenú UNESCOM alebo môžeme bezpečne cestovať takmer po celom svete. Je dôležité sa aspoň trochu zaujímať o svet okolo nás, vrátane toho politického sveta.