Ako eliminovať krízu v podnikaní?

Mnohokrát vidíme, že v prípade úspechu podniku sa vychvaľuje manažment podniku, každý je pritom v prvom rade prijímať gratulácie, avšak v prípade neúspechu podniku sa väčšinou začnú ľudia vyhovárať na vonkajšie prostredie, ktoré nevedeli ovplyvniť. Neúspech firmy je vždy výsledkom nesprávneho manažmentu firmy. Vonkajšie externality jednoznačne ovplyvňujú chod firmy, ale práve manažment firmy by mal byť postavený na to, aby tieto externality vedel odhadnúť, nepriaznivé vplyvy eliminovať a krízovú situáciu využiť vo svoj prospech.

analýza

Problémom úspešných firiem je aj ich vlastná lenivosť a sebaklam.Mylne si myslia, že majú také stabilné postavenie na trhu, že oni sa do krízy dostať nevedia a im by sa to nemohlo stať. O to väčší je pád v takomto prípade, nakoľko firma neočakáva krízu a nevie na ňu adekvátne reagovať.
Kríza pritom nemusí nutne vždy znamenať niečo negatívne, mnohé firmy sa pod tlakom krízy menia, využívajú krízu nielen na prežitie ale aj na využitie vo svoj prospech. V prípade, že firma vie využiť krízovú situáciu vo svoj prospech, môže to pre ňu znamenať veľký skok vpred.

teambulding
 

Ako teda prekonať krízu?

1.      Predvídajte krízu
Kríza je jav, ktorý je nepredvídateľný, ale i napriek tomu je nutné s ňou v každom odvetví rátať a byť pripravený na každú krízovú situáciu. V tomto prípade je nutné mať zavedený kvalitný krízový manažment, ktorý bude flexibilne reagovať na zmeny v podnikateľskom prostredí a na potreby spotrebiteľov a zákazníkov ešte skôr ako ku krízovej situácii dôjde.

2.      Pravidelné školenie je kľúčom k úspechu
Pre úspešné napredovanie podniku je nutné zaviesť pravidelný systém školení pre zamestnancov ako i pre krízových manažérov.

3.      Pozerajte sa na krízu ako na príležitosť a buďte v strehu
Mnohé podniky v domnienke, že raz už krízu prekonali a postavili sa na nohy, teda krízu zažehnali, poľavia v tendencií zostať naďalej v strehu, čo má za následok, že jedna kríza strieda druhú a podnik už nestojí tak pevne na nohách, čo sa v budúcnosti môže negatívne prejaviť na budúcnosti podniku.