Ako postupovať pri ukončení živnosti

Vykonávate vaše podnikanie na základe vašej živnosti, ktorú ste sa rozhodli z vám známych a uvážených dôvodov ukončiť? Neváhajte nás kontaktovať, ak potrebujete poradenstvo pre danú oblasť. Uľahčite si vaše ukončenie podnikania, využite naše dostupné služby a venujte čas a energiu, potrebné pre dotiahnutie príslušného vybavovania a s ním spojenou prípravou dokumentov a komunikácie s úradmi, niečomu, čo vás vystihuje, napĺňa a je smerodajné pre vaše ďalšie fungovanie a pôsobenie, či už v oblasti trhu, obchodu alebo aj v inej sfére.

dajte stop vášmu podnikaniu

Ukončenie živnosti prebieha na okresnom úrade alebo formu online, kedy návšteva tohto úradu nie je potrebná. Dnešná technicky vyspelá doba umožňuje stiahnutie si potrebných formulárov, ich následné vypísanie a zaslanie podľa inštrukcií uvedených na samotnom tlačive. Za prevedenie daného úkonu sa neplatí žiadny poplatok. Internetová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky disponuje množstvom tlačív, potrebných na uskutočnenie jednotlivých úkonov v oblasti obchodu a podnikania a jedným z nich je aj dokument, ktorého vyplnenie je nevyhnutné pre absolvovanie procesu ukončenia živnosti. Okresný úrad oznamuje zmenu, ktorá nastala, akou je ukončenie živnosti, zdravotnej poisťovni. Zaujíma vás, ako prebehne potrebná komunikácia s daňovým úradom?

uzavrite vaše podnikanie jednoducho a bezpečne

Živnostník je povinný oznámiť daňovému úradu ukončenie jeho živnosti a to do 3 dní od dátumu ukončenia živnosti. Opäť je tu niekoľko možností, spôsobov pre vykonanie tohto úkonu. Elektronicky, osobne alebo poštou. Čo si vyberiete, ktorý spôsob s vami najviac rezonuje, je pre vás najpraktickejší? Dávate prednosť osobnému kontaktu, alebo nie ste tak počítačovo zruční, aby ste takéto záležitosti vybavovali formou online? Je to na vás, každá forma, ktorá je dodržaná, je správna. A ešte jedna dôležitá vec, na ktorú by ste určite nemali zabudnúť. Ide o daň z príjmov za zdaňovacie obdobie. Ukončenie živnosti a daňové priznanie spolu súvisí. Pýtate sa ako? V každom prípade je potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmov do konca marca, konkrétne do 31. marca nasledujúceho roka a to aj v prípade, že podnikateľská činnosť bola ukončená.