Čo znamená register partnerov verejného sektora?

Čo znamená register partnerov verejného sektora?

Register partnerov verejného sektora bol zriadený zákonom číslo 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora. Môžete ho nájsť na internete a je dostupný v podstate každému, kto si danú stránku otvorí. Nájdete tam zoznam spoločností, firiem, živnostníkov, skrátka všetkých fyzických a právnických osôb, ktoré sú prijímateľmi plnenia z verejných zdrojov. Cieľom daného zákona o registri partnerov verejného sektora je legislatívne vymedzenie vzťahov medzi štátom alebo subjektami verejného práva a tými, ktorí prijímajú dané výhody z tohoto vzťahu. Verejné zdroje, ktoré partneri verejného sektora prijímajú, sú financované aj z daní občanov. Preto sa kladie veľký dôraz na transparentnosť s narábaním s týmto majetkom.

Pravo

Register partnerov verejného sektora bol teda založený za účelom, aby koneční užívatelia výhod neboli anonymní. Má sa do detailov odhaliť vlastnícke a riadiace pozadie všetkých subjektov obchodujúcich so štátom. Pohľadávky, ktoré z tohoto biznisu plynú, sa týkajú hodnôt viac ako sto tisíc Eur. Pri zápise do registra partnerov verejného sektora musí na základe zákona dôjsť k zápisu všetkých detailov týkajúcich sa spoločnosti alebo danej osoby. To znamená okrem iného aj sídlo, údaje o osobách, ktoré riadia danú spoločnosť alebo figurujú ako jej štatutári.

Advokat

Majú sa tak odhaliť akékoľvek možné prepojenia na osoby pôsobiace vo verejnej sfére. Dosiahne sa tým väčšia férovosť pri narábaní s verejnými zdrojmi bez akéhokoľvek zvýhodňovania a obohacovania. Zápis do registra partnerov verejného sektora uskutočňuje oprávnená osoba, môže ňou byť napríklad advokátska kancelária. Zápisy do registra partnerov verejného sektora vykonáva aj kancelária LG Legal, ktorá má s danými zápismi už niekoľko skúseností. Ak aj vy potrebujete zápis alebo zmenu oprávnenej osoby, viete na koho sa môžete bez problémov obrátiť.