Firma, ktorá je zaregistrovaná pre DPH

V podnikaní sa pomerne často stretávame so situáciami a konkrétnymi oblasťami alebo príležitosťami a dôvodmi, kedy a prečo je skutočne oceniteľnou výhodou, ak je firma či obchodná spoločnosť registrovaným platcom DPH.

Už len z toho dôvodu, že registrovanými platcami DPH bude aj väčšina vašich obchodných partnerov. Teda následne aj firmy, od ktorých budete niečo kupovať ako aj tie, ktorým zas budete niečo poskytovať vy. Ak sa budete pohybovať v takomto odvetví, bez firmy registrovanej pre DPH to bude dosť komplikované. A keď sa rozhodnete na daňovom úrade zaregistrovať, budete musieť dokumentáciou, zmluvami či aj reálnymi obchodnými plánmi preukázať, že s vašou firmou reálne vykonávate obchody a plníte si s ňou aj vzniknuté pohľadávky. No a pokiaľ týmto procesom prejdete, nie je to iba o byrokratickej a časovej záťaži, ale dosť možno aj o tej finančnej, daňový úrad takejto firme môže prideliť vysokú zábezpeku.

Peniaze, dane

Neznie to moc optimisticky. Ale vyplýva z toho, že obchodná spoločnosť zaregistrovaná na daňovom úrade je niekedy skoro nutnosťou, hoci podstúpiť tento krok nemusí byť takou jednoduchou samozrejmosťou. A obzvlášť, ak vravíme o spomenutej zábezpeke, ktorá môže byť pre niektorú obchodnú spoločnosť až likvidná a teda registrácia sa jej v takom prípade možno ani neoplatí.

Kalkulačka, dane

Poskytuje sa teda aj iné riešenie. Riešenie, ktoré zvykne uplatniť veľa podnikateľov, resp. záujemcov o zaregistrovanú obchodnú spoločnosť, ktorá by bola platcom DPH. A tým riešením je v danom prípade predaj firmy platca dph 41business.com. Možnosť firmu s týmito splnenými pohľadávkami kúpiť od overených poskytovateľov.

  • V takomto prípade potom máte na výber, či budete vyberať z ponuky firiem, ktoré za sebou majú reálnu obchodnú, podnikateľskú históriu, alebo si chcete kúpiť novozaloženú ready made s.r.o., ktorá vznikla a zapísala sa do Obchodného registra iba za tým účelom, aby sa následne predávala záujemcom.