Prečo je pre vás a vaše online podnikanie dôležitý linkbuilding?

Spätné odkazy a ich získavanie je dôležitou súčasťou online marketingu a konkrétne vášho zviditeľnenia, či už prostredníctvom publikovaného obsahu s odkazmi smerujúcimi na váš web, alebo prostredníctvom lepšieho a viditeľnejšieho postavenia vášho webu v internetových vyhľadávačoch. Práve funkčný linkbuilding je faktorom úspechu pre obidve požiadavky. Teda úkony, ktoré majú za cieľ získavať pre vašu stránku veľa kvalitných odkazov, resp. takých, čo budú publikované ideálne na tematicky blízkych a známych weboch a zahrnuté v pre užívateľa atraktívnom obsahu.

hyperlink, čísla

To, do akej miery linky plnia tieto kritériá, dokáže v súčasnosti posúdiť aj sám vyhľadávač (napr. Google) a podľa toho potom dotyčnú stránku, kam linky smerujú, posúva na určité miesto vo svojich výsledkoch k relevantným výrazom hľadania.

Budovanie spätných odkazov je teda jednou z techník SEO, čiže optimalizácie pre vyhľadávače. Konkrétne tou, čo ovplyvňuje vonkajšie (off-page) faktory, teda procesy vykonávané mimo vášho webu, čo však na neho odkazujú a tým pádom posilňujú jeho postavenie. Zrozumiteľnejšie význam linkov môžeme vysvetliť tiež opisom, čo vďaka ním získate pre vás a vaše podnikanie na internete:

seo rozbor

  • Váš web alebo e-shop sa bude vďaka nim nachádzať na vyššom umiestnení v Google, čím bude na očiach všetkým potenciálnym záujemcom o hľadané služby či produkty.
  • Spätné linky majú tendenciu prinášať na vašu stránku návštevnosť, resp. premeniť obyčajného čitateľa na návštevníka či dokonca zákazníka.
  • Jednou z možností, ako získať spätné odkazy, je umiestniť ich do PR článkov alebo do nejakého publikovaného obsahu vo všeobecnosti, čím zároveň budujete lepšie povedomie verejnosti o vašej podnikateľskej značke.
  • Na rozdiel od iného typu reklám majú dobre umiestnené linky schopnosť prinášať vám úžitok dlhodobo.

Vo všetkých prípadoch tak vravíme o vašom funkčnom online zviditeľnení a veľmi pravdepodobnom zisku návštevnosti, z ktorej dokážu prameniť požadované konverzie.