Ako znížiť riziko defektu

Nejednému vodičovi, ktorý často jazdí na vozidle, vybaveným pneumatikami, ktorých výplň tvorí či už obyčajný vzduch alebo dusík, ktorý je mimochodom lepšou variantov pre jeho lepšie vlastnosti, dostal defekt. Defekt, ktorý je väčšinou zapríčinený cudzím telesom, ktoré prederaví povrch pneumatiky a zapríčiní defekt. Skúsenosť, ktorá neminie asi žiadneho vodiča automobilu.

kompresor

Je veľmi pravdepodobné, že defekt nastane, ak nedodržíte výrobcom odporúčanie nahustenie pneumatík, ktoré taktiež závisí na samotnej hmotnosti daného vozidla, plus hmotnosti, ktorá je v automobile prevážaná (cestujúci, náklad). Preto je veľmi dôležité, aby všetky pneumatiky či už dušové alebo dnes najčastejšie používané bezdušové, boli správne a dostatočne nahustené. Dnešné nové automobilu majú už väčšinou vo výbave zabudovaný senzor snímania tlaku v pneumatikách a tak vždy sledujte hodnoty tlakov a v prípade poklesu ich pokiaľ možno ihneď dofúknite. Podhustená pneumatika je oveľa náchylnejšia na prederavenie a vznik defektu.

                Uistite sa, že pneumatiky na aute majú dostatočnú a minimálnu dovolenú hrúbku dezénu stanovenú aj vo vyhláške pre rôzne kategórie motorových vozidiel (osobný automobil min. 1, 6 mm). Dostatočná hrúbka dezénu zaručí, že aj po prejdení cudzieho telesa, ktoré by inak mohlo zapríčiniť defekt, ochráni pneumatiku pred prederavením.

Nepoužívajte pneumatiky, ktoré majú viditeľné vonkajšie poškodenie v podobe prasklín alebo vydutín. Takéto pneumatiky sú už za svojou životnosťou a okrem toho, že na nich môžete prísť ľahko k defektu, tak aj ku ohrozeniu v podobe výbuchu počas jazdy, čo by mohlo viesť až k dopravnej nehode.

pneu

                Vymeňte pneumatiky, ktoré sú za hranicou svojej trvanlivosti. Každá vyrobená pneumatika má odporúčanú dobu užívania, ktorá je približne po dobu 4 až 6 rokov, a to aj v prípade, že pneumatika nejaví na prvý pohľad známky používania alebo opotrebovania. Takáto pneumatika môže mať zmenené vlastnosti alebo sa na nej prejaví takzvaná únava materiálu, ktorá môže byť taktiež nebezpečná z hľadiska vzniknutia poškodenia samotnej pneumatiky za jazdy a príčinou dopravnej nehody.

Dobrý vodič vie, že dobre „obutý“ automobil je základ!