Car sharing

Zdieľaná ekonomika – príležitosť pre každého

Základným princípom zdieľanej ekonomiky je zdieľanie zdrojov v komunite vzájomne rovnocenných členov. Zjednodušene spája dopyt po zdrojoch s ich ponukou v skupine ľudí. Výhodou je zvýšenie efektivity využívania zdrojov. Ako príklad môžu poslúžiť autá v prípade spoločnosti Uber alebo nehnuteľnosti v prípade platformy Airbnb. Poskytovaním takýchto služieb získavajú obe strany. Ponuka pre zákazníka sa významne rozširuje a je obohatená o rôzne netradičné a bežne nedostupné príležitosti. Na druhej strane majitelia majú možnosť prenajať svoj majetok, ktorý momentálne nevyužívajú, a tým zvýšiť jeho využitie a získať pasívny príjem. A to všetko je dostupné online z pohodlia domova prostredníctvom webového portálu.

elektrické auto

Dva druhy zdieľania

Službu zdieľania áut delíme na dva druhy podľa prenajímateľa. Prvou možnosťou je, keď auto požičiava fyzická osoba s ktorou sa spojíme cez webový portál. Výhoda tohto prístupu je v rôznorodosti ponuky vozidiel. Od malých mestských áut a elektromobilov až po luxusné limuzíny a veterány. Pri tomto druhu zdieľania je nutné, aby medzi oboma stranami panovala vzájomná dôvera a preto je značne zraniteľný. Druhou možnosťou je fungovanie na komerčnej báze, kedy si súkromná spoločnosť zaobstará väčší počet vozidiel obvykle rovnakého typu a vybuduje špeciálne parkoviská určené na zdieľanie áut. Spustenie tejto formy car sharingu vo väčšom formáte vyžaduje nemalé úsilie a takisto investície do infraštruktúry najmä v prípade, ak sú ponúkané elektromobily.

veterán

Pre koho je to vhodné?

Medzi majiteľmi áut je veľa takých, ktorí väčšinu roka svoje auto nepoužívajú a každým dňom ich auto starne a stráca na hodnote. Existujú tiež ľudia, ktorí nemajú vlastné vozidlo, lebo jazdia len príležitostne a aj takí, ktorí síce disponujú vlastným vozidlom, ale potrebujú iný typ na špecifický účel. Napríklad dodávka, športiak alebo veterán na svadbu dobre vystihuje takýto účel. Práve pre túto skupinu ľudí je vhodné využiť službu zdieľania áut.