Mechanika spojená s programovou inteligenciou

Mechatronika je vlastne spojenie mechaniky s modernou elektronikou. Lepšie povedané, mechanický stroj, ktorý disponuje programom. Tento program dodáva mechanike určitú logiku, určitú inteligenciu, pomocou ktorého je mechanický stroj schopný samostantne a logicky pracovať.
kalkulačka na mobilu

Ak pozrieme späť v čase, takýmto príkladom mechatroniky môžeme nazvať kalkulačku. Pozrieme sa na jej počiatky, kedy mala podobu kotúčov s rotujúcimi číslami. Bola poháňaná elektromotorom, alebo mechanicky, pomocou kľuky. Dnes nám to už príde neuveriteľné a komické. Dnes má kalkulačka elektronickú podobu. Zadáme čísla pomocou klávesnice/ teda mechanicky/ a softvér kalkulačky nám automaticky vypočíta výsledok. Toto je presná ukážka mechatroniky. Spojenie mechaniky s elektronikou a softvérom či programom.
tiskárna 3D

Teda mechanicky musíme stroj naštartovať, ukázať mu približne čo chceme a ostatné, to najdôležitejšie, už necháme na ňom a jeho inteligentnom softvéri.

Ďalším výstižným príkladom je fotoaparát. Hlavne zo začiatku. Museli sme ho manuálne nastaviť do presnej polohy, museli sme manuálne zamerať obraz a o samotné vyvolanie fotky sa už postaral sám fotoaparát, pomocou svojho programu.

Mechatronické produkty nám ušetria veľa času, fyzickej energie a zrejme i peňazí. Tú najzložitejšiu, časovo najnáročnejšiu a aj finančne nákladnú časť práce za nás spraví program, softvér. Od nás, ľudí, sa vyžaduje iba tá začiatočná mechanická, manuálna činnosť.

učivo elektroniky
Nevýhoda možno spočíva iba v tom, že softvér sa môže časom pokaziť, alebo môže mať svoje vývojárské nedostatky. Možno začne „blbnúť“ časom. Našim ľudským slovám nerozumie, takže nám nezostáva nič iné, iba kúpiť nový produkt. Poprípade dať túto softvérovú časť produktu opraviť, no nemusí to byť vždy ľahká záležitosť. Niekedy si prajeme, aby nás ten softvér pochopil. Vieme ako tú vec naštartovať a opraviť, no softvér nám nerozumie. Musíme sa s ním dohovoriť jeho počítačovou rečou.