Car sharing

Zdieľaná ekonomika – príležitosť pre každého Základným princípom zdieľanej ekonomiky je zdieľanie zdrojov v komunite vzájomne rovnocenných členov. Zjednodušene spája dopyt po zdrojoch s ich ponukou v skupine ľudí. Výhodou je zvýšenie efektivity využívania zdrojov. Ako príklad môžu poslúžiť autá v prípade spoločnosti Uber alebo nehnuteľnosti v prípade platformy Airbnb. Poskytovaním takýchto služieb získavajú obe […]

Posted in Nezaradené